Nieuws OVS en BIZ

BIZ START IN 2022BIZ op Seggelant
Sinds 2022 is de BIZ Seggelant actief. De BIZ zet zich vanuit het collectief in voor een schoon, heel veilig en bereikbaar bedrijventerrein!


Via nieuwsbrieven informeren wij u nader, meld u aan via mail@seggelantbrielle.nl


Bekijk het BIZ-plan Seggelant >>


Onderstaand leest u een selectie van nieuwsberichten.

Verslag bijeenkomst 5 juli 2022:Seggelant werkt aan verkeersveiligheid 


“De winst van vanavond is dat we samen een oplossing hebben gevonden,” sprak wethouder Robert van der Kooij, "één van de grote voordelen van de BIZ is dat daarin dit soort zaken opgepakt en verder gebracht worden.” Bestuurslid Jan van Dijk kon het daar alleen maar mee eens zijn: “Door met de ondernemers te praten kom je vaak tot oplossingen die je vooraf niet als mogelijk zou beschouwen.” 


Ondernemers van het bedrijventerrein Seggelant en vakspecialisten van gemeente Brielle kwamen op dinsdag 5 juli jl samen in de showroom van Jan van Dijk. Inzet: een veiliger bedrijventerrein voor voetgangers en fietsers. Na een inleiding van gastheer Jan van Dijk sprak wethouder Robert van der Kooij over de toedracht van de bijeenkomst: “In maart gaven de ondernemers via hun BIZ te kennen dat de verkeersveiligheid op Seggelant topprioriteit verdient. Gemeente en BIZ-bestuur hebben vervolgens achter de schermen hard gewerkt aan mogelijkheden om daaraan te voldoen.” 


De resultaten van die gesprekken werden door adviseur Okke Feekes gepresenteerd. De varianten werden door de ondernemers kritisch bekeken, uitvoerig besproken en aangevuld met nuttige oplossingen. “Verrassend,” zo vond BIZ-bestuurder Dick Steenbeek, “je ziet dat de ondernemers die dagelijks met de verkeerssituatie te maken hebben anders kijken dan mede-ondernemers en gemeente.” En dat leidde tot een extra optie, welke gemeente Brielle de komende periode gaat uitwerken. Daarin pakken ook de ondernemers hun verantwoordelijkheid; Rob Breen gaat zijn buren inlichten: “Waar wij gevestigd zijn is het probleem heel goed voelbaar, wij kunnen als buren bijdragen aan de oplossing, alleen dan moeten we het wel met elkaar eens zijn. Daar wil ik me hard voor maken.” 


Wethouder Schoon weet dat-ie huiswerk heeft: “Daar gaan we met veel inspiratie aan werken, want de opbrengst van deze avond is dat we samen een manier gevonden hebben om de veiligheid voor langzaam verkeer te vergroten. Daar moeten we serieus werk van maken.” Collega Robert van der Kooij zal zijn deel van het huiswerk oppakken: “Want een dergelijk project moet ook bekostigd worden. En die handschoen heb ik opgepakt.” 


Na de zomervakantie opent Jan van Dijk opnieuw zijn deuren: “Absoluut, want we zien dat dit soort korte, maar krachtige bijeenkomsten heel goed werken. Wanneer je elkaar in de ogen kijkt en serieus over de zaken nadenkt, dan kom je weloverwogen tot gedragen oplossingen.


” Het BIZ-bestuur kijkt met tevredenheid terug, weet ook Dick Steenbeek: “Dit is onze rol; zorgen dat gemeente en ondernemers met elkaar in gesprek zijn. Je ziet dat het werkt.” 


Verslag bijeenkomst 22 maart 2022:We willen geen ongelukken meer


Fiets- en voetpaden, extra verlichting en camera ’s om over de goederen te waken. Dat zijn de focuspunten van de BIZ Seggelant. “Want als werkgevers zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers,” sprak voorzitter Anette van den Bogaard.

Ten overstaan van buurbedrijven spraken bestuursleden van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Seggelant met wethouder Schoon en zijn collega ’s over de verkeerssituatie op het bedrijventerrein. “Het wordt steeds drukker op het terrein, nu ook Seggelant 2 z’n bewoners huisvest,” vult mede-bestuurder Dick Steenbeek aan, “dat betekent dat er steeds meer auto's en vrachtwagens, maar ook fietsers en voetgangers naar hun bestemming willen. Dat levert gevaarlijke situaties op.”


Vanuit de groep aanwezige ondernemers klonken soortgelijke geluiden: “We zien bijna dagelijks hoe vrachtwagens in de berm parkeren en voetgangers en fietsen en ternauwernood omheen moeten. Het is een kwestie van tijd dat dit mis gaat.”

Wethouder Schoon beaamde dat er iets met de verkeerssituatie moet gebeuren: “Gemeente Brielle is blij dat Seggelant zo in trek is bij de ondernemers en dat we koesteren hun aanwezigheid. Daarom is het van groot belang dat we de juiste keuzes maken t.a.v. de inrichting. Vóór eind 2022 moeten we helder hebben hoe we dat gaan doen. En dat vullen we graag in met de ondernemers die er zijn gevestigd.”


Bestuurslid Jan van DijkDe bijeenkomst bij Honda Jan van Dijk was de eerste in het bestaan van de BIZ. Gastheer Jan van Dijk is er blij mee: “De BIZ was het doel van de ondernemersvereniging die we ooit opgericht hebben. Er zijn vervolgens meerdere jaren verstreken, maar ons collectief is een feit. En we zullen het met veel overgave benutten.“ Van Dijk doelde daarmee op de vergrootte slagkracht die de ondernemers hebben gecreëerd in gesprekken met overheden, maar ook op de gezamenlijke budget: “Samen gaan we camera ’s in de buitenruimte plaatsen. En dankzij het collectief worden de kosten verdeeld over alle ondernemers, waardoor de rekening uiteindelijk wel mee valt.”

Een ander voordeel van de BIZ is het contact met alle ondernemers en de samenwerking met andere verenigingen. OPB-voorzitter Rik Lagerweij was ook aanwezig: “Dankzij de BIZ kunnen ook wij onze boodschap breder bekend maken. Als OPB organiseren we interessante bijeenkomsten, waarbij ook BIZ-bedrijven welkom zijn.”

Lagerweij duidde daarmee op het grootschalige Cybercrimecongres, welke op 30 mei a.s. plaats vindt en met alle ondernemersverenigingen op Voorne Putten worden georganiseerd.

Parkmanager Boyd Bartels ondersteunt de BIZ bij de uitvoering van haar plannen: “Want op papier ziet het er mooi uit, maar in de praktijk wordt het pas echt. En daar valt de winst te halen.” De parkmanager is blij met de positieve houding van gemeente Brielle: “Al in draagvlakfase toonde zij zich heel meegaand en ziet de voordelen van de BIZ. Met Marcel Roelfzema als bedrijvencontactfunctionaris heeft de BIZ een bevlogen contactpersoon bij de gemeente en kunnen we vast mooie stappen gaan zetten.”

Via deze website kunnen ondernemers zich op de hoogte houden van recente ontwikkelingen én zich aanmelden voor de nieuwsbrief.


------------------------------------------------------


Verslag bijeenkomst 3 september 2021:

 

BIZ is goed voor Seggelant

 

“Wij doen mee,” sprak Ton van der Meijs tijdens de eerste koffieochtend van Ondernemersvereniging Seggelant, “maar wees wel duidelijk over wat de ondernemers kunnen verwachten. Zo ’n concreet BIZ-plan geeft vertrouwen, want aan vage beloften heb je niet zoveel.”

Volgens voorzitter Anette van den Boogaard was dat de spijker op z’n kop: “Want als BIZ-bestuurders zijn we ook gewoon ondernemers van Seggelant en hopen we de juiste lijn te pakken te hebben. Zo ’n koffieochtend als deze geeft ons de kans om dat aan onze mede-ondernemers te vragen.”

Gastheer en medebestuurder Jan van Dijk stelt drie vrijdagen zijn kantoor ter beschikking van de ondernemers van Seggelant: “Je wilt elkaar gewoon even in de ogen kijken. We zijn achter de schermen al enige tijd bezig met het opzetten van de BIZ en onze buren zijn benieuwd naar hoe de vlag erbij hangt.” Op vrijdag 3 september was de eerste terugkoppeling: “op 10 en 17 september volgen nog 2 presentaties.”

 

Mark van Oorschot van EIB Insulation Contracting is ‘nieuw’ op Seggelant: “Ik vind het wel prettig dat er ondernemers zijn die hierin het voortouw nemen. Niet iedereen kan of wil hier tijd voor vrij maken.”


Organisatie en rol BIZ


Penningmeester Dick Steenbeek is één van de vrijwillige bestuurders: “Als ondernemers hebben we natuurlijk onze eigen winkel te runnen. Als bestuurders weten we wat onze buren willen en hebben dat in een BIZ-plan opgetekend. Maar voor aanvullende expertise en ondersteuning hebben we hulptroepen ingeroepen. Projectbureau Samen Meer Waarde heeft ervaring met BIZ-zen en begeleidt namens het bestuur het proces. In goed overleg met gemeente Brielle is het plan doorgerekend en zal bij de draagvlakmeting worden ondersteund.”

 

Jaco Villerius (JV Machines) benadrukt het feit dat de BIZ gaat helpen om het terrein netjes te houden, maar dat zij niet de rol van de gemeente gaat overnemen: “Laat het iedereen duidelijk zijn dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de wegen en verlichting. BIZ gaat ervoor zorgen dat we controle en invloed kunnen uitoefenen, maar we nemen de taken niet over.”Het belang van de BIZ


Voorzitter Anette van den Bogaard vervolgt: “Wanneer Brielle straks onderdeel wordt van Voorne aan Zee dan kun je op je vingers natellen dat er zaken gaan veranderen. De BIZ zal ervoor zorgen dat ook de nieuwe gemeente haar taken op Seggelant blijft uitvoeren. We moeten er nu voor zorgen dat we straks nog meetellen.”

 

“En dat is natuurlijk niet gratis,” weet Jan van Dijk, “maar we zijn een stichting en hebben dus geen winstdoelstelling. De begroting is opgesteld op basis van de meest noodzakelijke kosten en zo goed mogelijk verdeeld over de ondernemers op het terrein.” Elke BIZ-deelnemer zal jaarlijks 0,16% van de WOZ-waarde van diens pand bijdragen aan de uitvoering van het plan. “Dat plan is terug te vinden op de website van OVS. We leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeente. En die zijn daar best streng op,” aldus Dick Steenbeek.

 

“Het geeft me ook de mogelijkheid om andere ondernemers te leren kennen,” vult Johan Melissant (Rijnmond Opleidingen) aan. “Voorheen zat ik in Spijkenisse waar al enige tijd een BIZ actief is, die heeft een positieve uitwerking op het terrein. Ik bezocht hun bijeenkomsten ook en je wordt er altijd wijzer van.” Want ook tijdens deze koffieochtend breidde Johan z’n netwerk uit: “Uiteindelijk zijn we hier om te ondernemen. Leuk dat ik er dan een vervolggesprek aan overhoudt.”


Voor meer informatie over de BIZ Seggelant neemt u contact op via mail@seggelantbrielle.nl.

Download de presentatie >>


BIZ koffie-bijeenkomsten:


De bijeenkomsten vonden plaats bij Autobedrijf Jan van Dijk op 3, 10 en 17 september 2021.