Privacy beleid

Privacybeleid


Ingangsdatum: 8 mei 2018


Uw privacy is belangrijk

De missie van ondernemersvereniging Seggelant is om professionals van over de hele regio met elkaar in contact te brengen, zodat ze productiever en succesvoller kunnen worden. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u lid bent van onze vereniging en contributie hiervoor betaald. 


Inhoudsopgave:


•Inleiding

•Door ons verzamelde gegevens

•Hoe we uw gegevens gebruiken

•Hoe we gegevens delen

•Uw keuzes en verplichtingen

•Overige belangrijke informatie


Inleiding

We zijn een regionaal netwerk voor professionals. Mensen gebruiken onze Services om informatie en zakelijke kansen te vinden, hiervoor te worden gevonden en met anderen in contact te komen. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle Leden of Bezoekers van onze Services.

Onze geregistreerde gebruikers (‘Leden’) delen hun professionele identiteit, communiceren met hun netwerk, wisselen kennis en professionele inzichten uit, plaatsen en bekijken relevante content, en ontdekken en zoeken zakelijke mogelijkheden en carrièrekansen. De content van sommige van onze Services is zichtbaar voor niet-leden (‘Bezoekers’).

We gebruiken de term ‘Aangewezen landen’ voor landen in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Services

Dit Privacybeleid, met inbegrip van ons Cookiebeleid, is van toepassing op uw gebruik van onze Services.

Dit Privacybeleid is van toepassing op www.seggelantbrielle.nl en aan andere gerelateerde websites, apps, berichten en services (‘Services’), waaronder Services buiten de website, zoals onze advertentieservices en de plug-ins Solliciteren, maar niet op services waarvoor is aangegeven dat ze onder een ander privacybeleid worden aangeboden.

Databeheerders en contractpartijen

Als u in de ‘Aangewezen landen’ woont is de beheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze Services in deze landen verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens en kan ondernemersvereniging Seggelant hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Als u buiten de ‘Aangewezen landen’ woont: ondernemersvereniging Seggelant is de beheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze Services.

Dit Privacybeleid (met inbegrip van ons Cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacybeleid verwezen wordt) en updates zijn van toepassing op het verzamelen, het gebruiken en het delen van persoonlijke gegevens van u als Bezoeker of Lid van onze ondernemersvereniging.

Wijziging

Wijzigingen in het Privacybeleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op uw gebruik van onze Services.

Ondernemersvereniging Seggelant (‘wij’ of ‘ons’) kunnen dit Privacybeleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u via onze Services of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw abonnement met inachtneming van het opzegtermijn, stopzetten. Uw gegevens worden daarmee uit onze database verwijderd.

Als u onze Services blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, erkent u dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte Privacybeleid vallen.


Namens het bestuur van ondernemersvereniging Seggelant


Seggelant West 9 E - F- G

3237MJ Vierpolders (Brielle)

The Netherlands
Industrieterrein Seggelant

Vierpolders