BIZ Seggelant

BIZ - Bedrijveninvesteringszone Seggelant


In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van het industrieterrein Seggelant in Vierpolders. Eind 2021 stemden de ondernemers van Seggelant vóór de BIZ! 
 
Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Ondernemers maken afspraken om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de staat van het onderhoud of gezamenlijke beveiligingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak, dragen alle ondernemers financieel bij in de vorm van een BIZ-bijdrage. Deze vaste bijdrage wordt door de gemeente geïnd en als subsidie uitgekeerd aan de BIZ. Hier worden gezamenlijke projecten op Seggelant van gefinancierd. 

 

Wethouder André Schoon, wethouder van Economische Zaken, juicht deze ontwikkeling toe. “Deze BIZ is van én voor ondernemers van Seggelant. Het oprichten van de BIZ wordt door het college van B en W van Brielle van harte ondersteund. Structurele afspraken kunnen worden vastgelegd, rollen van partijen worden duidelijk en de ondernemers kunnen zelf inspelen op behoeften op het industrieterrein. Dit alles draagt naar verwachting nog meer bij aan een schoon, heel en veilig industriegebied!”, aldus de wethouder. 

 

In 2021 zijn alle bedrijven op Seggelant benaderd, om het gemaakte BIZ-plan toe te lichten en te toetsen bij de ondernemers. 

 

“Alle partijen zijn erg gemotiveerd om een succes te maken van de BIZ. Dit vraagt echter wel een doordacht en zorgvuldig proces waarin alle ondernemers goed gekend worden,” beaamt Anette van den Bogaard, voorzitter van de Ondernemersvereniging Seggelant. 

 

Op 11 november stemden de ondernemers van Seggelant vóór de BIZ. Daarmee wordt de BIZ Seggelant begin 2022 een feit. 


Heeft u als ondernemer aandachtspunten voor de BIZ, of wilt u bestuurslid worden? Stuur een mail naar mail@seggelantbrielle.nl.


 
Industrieterrein Seggelant

Vierpolders