BIZ - Bedrijveninvesteringszone Seggelant

Industrieterrein Seggelant

Vierpolders


BIZ - Bedrijveninvesteringszone Seggelant


In januari 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van het industrieterrein Seggelant in Vierpolders. Initiatiefnemer Ondernemersvereniging Seggelant en Gemeente Brielle werken – onder begeleiding van een extern bureau - nauw samen aan de BIZ.

Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Ondernemers maken afspraken om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de staat van het onderhoud of gezamenlijke beveiligingsmaatregelen. Bij voldoende draagvlak, dragen alle ondernemers financieel bij in de vorm van een BIZ-bijdrage. Deze vaste bijdrage wordt door de gemeente geïnd en als subsidie uitgekeerd aan de BIZ. Hier worden gezamenlijke projecten op Seggelant van gefinancierd.


Wethouder André Schoon, wethouder van Economische Zaken, juicht deze ontwikkeling toe. “Deze BIZ is van én voor ondernemers van Seggelant. Het oprichten van de BIZ wordt door het college van B en W van Brielle van harte ondersteund. Structurele afspraken kunnen worden vastgelegd, rollen van partijen worden duidelijk en de ondernemers kunnen zelf inspelen op behoeften op het industrieterrein. Dit alles draagt naar verwachting nog meer bij aan een schoon, heel en veilig industriegebied!”, aldus de wethouder.


Het proces is nu in een fase van inventarisatie waarbij de wensen van de ondernemers van Seggelant worden vertaald in een BIZ-plan.


“De komende maanden moet er veel werk verzet worden. Maar alle partijen zijn erg gemotiveerd om een succes te maken van de BIZ. Dit vraagt echter wel een doordacht en zorgvuldig proces waarin alle ondernemers gekend worden,” beaamt Anette van den Bogaard, voorzitter van de Ondernemersvereniging Seggelant.


Als voldoende ondernemers op Seggelant vóór de BIZ stemmen wordt de BIZ Seggelant begin 2021 een feit.
Ook via de bekende sociale media kunt u ons volgen en bereiken.

Ondernemersvereniging Seggelant heeft een eigenFacebook account.

CONTACT US

Seggelant West 9 E -F - G

3237MJ Vierpolders


       KvK  : 71453164

       Bank : NL28ABNA081 9415 316

    +31 (0)181-479356

Openingstijden secretariaat


Het secretariaat van ondernemers vereniging Seggelant wordt verzorgd door Robo Educational Toys B.V.


Maandag - Vijdag: 09:00 tot 16:00


© Copyright. All Rights Reserved.